Skip links

Red Escénica presenta la quarta edició del certamen d’escriptura dramàtica ‘ACoTaciOneS en la caja negra’

Share

En aquesta IV edició del certamen, organitzat per Red Escénica, Inestable i el Centre Cultural La Rambleta, es compta amb la col·laboració de la Fundació SGAE i l’Escalante. El certamen aposta per l’escriptura i el talent jove dels creadors/es menors de 35 anys, amb dues modalitats: una per a textos en valencià i altra per a obres en castellà. Amb un premi de 3000 euros per a cada modalitat. La convocatòria queda oberta a partir de hui i el termini de presentació finalitzarà el 30 d’abril.

*Noticia en castellano abajo

Des de la revista Red Escénica i amb el suport de dos projectes culturals de València, com són Inestable i el Centre Cultural La Rambleta, torna el certamen de textos teatrals ‘ACoTaciOneS en la caja negra’ amb la seua quarta edició, enguany comptant amb la col·laboració de la Fundació SGAE i l’Escalante. 

El concurs, que va nàixer amb veu pròpia l’any 2000 i a l’alè del millor moment d’una facultat de Filologia de la Universitat de València bolcada amb les arts escèniques, torna després de la decisió que van prendre en 2022 Inestable i Rambleta d’oferir-li una segona etapa a aquest certamen dedicat a la dramatúrgia jove i continuar així apostant per l’escriptura, el talent i la dramatúrgia.

A partir d’aquests estímuls i de l’amor per l’escriptura dramàtica, es presenta el certamen ‘ACoTaciOneS en la caja negra’ en la seua IV edició, recollint de les bases originals la idea dels textos breus (màxim 30 pàgines) i l’edat de l’autoria (podran participar autores i autors que en el moment de presentar el text tinguen menys de o 35 anys). També es continuarà apostant per la llengua valenciana i l’autoria iberoamericana.

En aquest sentit, el certamen s’obri a tot l’àmbit de parla hispana (Espanya i Llatinoamèrica) en la modalitat B i a textos escrits en valencià per a residents en la Comunitat Valenciana en la Modalitat A. Es premiaran dos textos (un en cada modalitat), i cadascun dels premiats/des rebrà un total 3000 euros i la publicació del seu text en l’edició de paper de Red Escénica. Podran atorgar-se accèssits amb possibilitat de publicar-se els textos. El jurat estarà compost per experts i professionals de les arts escèniques i integrants de cadascuna de les entitats que hi col·laboren.

El termini de presentació dels textos finalitzarà el 30 d’abril de 2024. La decisió del jurat es farà pública en el mes de juny. I la revista Red Escénica es compromet a publicar els textos premiats en 2024, en els seus números 20 i 21 impresos, així com en la seua versió en línia. El premi (en les dues modalitats) pot quedar desert si el jurat considera que no hi ha suficients textos o aquests no tenen la qualitat esperada.

Els autors i autores poden presentar els seus arxius a través d’aquest formulari. Consulta les bases completes de la convocatòria ací.

Red Escénica presenta la cuarta edición del certamen de escritura dramática ‘ACoTaciOneS en la caja negra’

En esta IV edición del certamen, organizado por Red Escénica, Inestable y el Centro Cultural La Rambleta, se cuenta con la colaboración de la Fundación SGAE y Escalante. El certamen apuesta por la escritura y el talento joven de los creadores/as menores de 35 años, con dos modalidades: una para textos en valenciano y otra para obras en castellano. Con un premio de 3000 euros para cada modalidad. La convocatoria queda abierta a partir de hoy y el plazo de presentación  finalizará el 30 de abril.

Desde la revista Red Escénica y con el apoyo de dos proyectos culturales de Valencia, como son Inestable y el Centro Cultural La Rambleta, vuelve el certamen de textos teatrales ‘ACoTaciOneS en la caja negra’ con su cuarta edición, este año contando con la colaboración de la Fundación SGAE y Escalante.

El concurso, que nació con voz propia en 2000 y al aliento del mejor momento de una facultad de Filología de la Universitat de València volcada con las artes escénicas, vuelve después de la decisión que tomaron en 2022 Inestable y Rambleta de ofrecerle una segunda etapa a este certamen dedicado a la dramaturgia joven y continuar así apostando por la escritura, el talento y la dramaturgia.

A partir de estos estímulos y del amor por la escritura dramática, se presenta el certamen ‘ACoTaciOneS en la caja negra’ en su IV edición, recogiendo de las bases originales la idea de los textos breves (máximo 30 páginas) y la edad de la autoría (podrán participar autoras y autores que en el momento de presentar el texto tengan menos de o 35 años). También se seguirá apostando por la autoría iberoamericana y la lengua valenciana.

Por ello, se abre a todo el ámbito de habla hispana (España y Latinoamérica) en la modalidad B y a textos escritos en valenciano por residentes en la Comunitat Valenciana en la Modalidad A. Se premiarán dos textos (uno en cada modalidad), y cada uno de los premiados/as recibirá un total 3000 euros y la publicación de su texto en la edición de papel de Red Escénica. Podrán otorgarse accésits con posibilidad de publicarse los textos. El jurado estará compuesto por expertos y profesionales de las artes escénicas e integrantes de cada una de las entidades que colaboran.

El plazo de presentación de los textos finalizará el 30 de abril de 2024. La decisión del jurado se hará pública en el mes de junio. Y la revista Red Escénica se compromete a publicar los textos premiados en 2024, en sus números 20 y 21 impresos, así como en su versión en línea. El premio (en las dos modalidades) puede quedar desierto si el jurado considera que no hay suficientes textos o estos no tienen la calidad esperada.

Los autores y autoras pueden presentar sus archivos a través de este formulario. Consulta las bases completas de la convocatoria aquí

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.
explorar
llisca