Skip links

Teatre de l’inestable edita la revista “Red Escénica” des de 2013, l’única revista en paper especialitzada en arts escèniques de la Comunitat Valenciana hereua d’Acotacions en la caixa negra editada per primera vegada l’any 2000. Xarxa Escènica presta especial interés en el teatre més compromés amb la cerca de noves maneres de fer o no tan noves, però que s’interroguen sobre el propi llenguatge teatral i estan en processos d’experimentació, que no es conformen amb l’aplaudit pel públic ampli, amb les autocomplaences i els mers espectacles d’entreteniment.

redescenica.com

Text presentació de la revista en línia i les seves seccions

Comprar revista
Anar al web
This website uses cookies to improve your web experience.
explorar
llisca