Skip links

Projecte inestable i Rambleta recuperen el certamen d escriptura dramàtica ACoTaciOneS en la caja negra

Share

El termini de presentació dels textos teatrals finalitza el 30 d’abril El jurat està compost per experts de reconegut prestigi i professionals de teatre

VALENCIÀ

CONCURS DE TEXTOS DRAMÀTICS

 [ACoTaciOneS en la caja negra] 2022

Revista Red escénica

Corria l’any 2001… 

En aquest concurs podran participar alumnes de la Universit at de València, de la Politècnica i de les diferents escoles d’Art Dramàtic: ESAD, ESAC, Escalante, CVAE, així com grups de teatre amateur que representen en alguna de les sales de teatre de València.

La revista de teatre es farà càrrec de la pub licació del text, així com de esmenar tots els guanyadors.

El jurat estarà compost per professionals del teatre i experts de reconegut prestigi: Josep Lluís Sirera, Alejandro Jornet, Antonio Tordera i els membres del consell de redacció de la revista.

Els premis en cap cas podran quedar-se deserts (exceptuant si les obres presentades no compleixen les bases). El primer premi serà de 50.000 ptes. i placa, i accèssit per al segon i el tercer amb placa.

El 9 de març es tancarà el termini de lliuram ent de textos, que hauran de ser presentats per quadruplicat a l’adreça Facultat de Geografia i Història. A l’atenció de: Aula de Teatre. Concurs de textos “ACoTaciOneS en la caja negra”.

La decisió es farà pública entre el 23 i el 27 d’abril de 2001 en el tauló de teatre de la Sala Palmireno i en el Nou Dise.

Així és com començaven les bases del nostre primer Concurs de Textos, fa gairebé 22 anys. Després d’una convocatòria organitzada per la mateixa revista i amb el suport del CADE, el nostre concurs es va fusionar amb els Premis Bancaixa (Poesia, Narrativa i Teatre) organitzats pel CADE i les Aules de Poesia i de Teatre.

Des d’aleshores, la revista ha superat tres etapes intenses i, després de 35 números impresos, XI volums de textos d’autors i una plataforma en línia dinàmica, es pot afirmar que segueix molt viva i amb enormes desitjos de continuar apostant per l’escriptura, pel talent, per la dramatúrgia. 

Fruit de les sinergies de dos projectes culturals, Projecte inestable i el centre cultural La Rambleta, iniciades en 2017 amb el preàmbul a Graners de creació, rescatem el certamen de textos teatrals “[ACoTaciOneS en la caja negra] ” i li conferim una segona etapa a un concurs que va nàixer amb veu pròpia i a l’alè del millor moment d’una facultat de Filologia de la Universitat de València bolcada amb les arts escèniques (Josep Lluís Sirera, Antonio Tordera, Evangelina Rodríguez, Nel Diago, Juli Leal, Juan Vicente Martínez Luciano, Ramon X. Roselló…) amb múltiples assignatures, fòrums, cursos, grups de teatre, programació de la Sala Palmireno…. En aquest apogeu escènic es va crear la revista en mans de Rosa Molero, Gabi Ochoa, Rafa Casañ, Maribel Bayona, Jacobo Pallarés… i es va forjar la idea d’un suport necessari a la dramatúrgia. En aquests primers anys es van publicar en la revista textos de Jorge Picó, Rodrigo García, Juan Mayorga, Dámaris Matos, Angelica Liddle…

Com no recuperar una època d’esta història en aquests moments en els quals és tan necessari desacreditar la precarietat en la cultura i bandejar-la de les nostres estructures per a no entendre-la com a part inherent i donar-li un esperit legítim a la dignitat de la cultura, de l’escrit, de l’autor dramàtic?

A partir d’aquests estímuls i de l’amor per l’escriptura dramàtica presentem el Certàmen d’escriptura dramàtica “ACoTaciOneS en la caja negra” en la seua II edició, any 2022.

I recollim de les bases originals la idea dels textos breus (màxim 30 pàgines), l’edat de l’autoria en la qual volem impactar com a pedra angular del que seran les nostres línies de treball: ≤35 anys, com a idea de suport a una edat 18-35 que necessita diferents acompanyaments clars i decisius.

I com a valors nous inclourem l’autoria iberoamericana i la llengua valenciana, ja que s’obri a tot l’àmbit de parla hispana (Espanya, Llatinoamèrica) en la modalitat B i a textos escrits en valencià per a residents en la Comunitat Valenciana en la Modalitat A.

BASES DEL CONCURS DE TEXTOS

    &nbs p;                  

    &nbs p;                                          [ACoTaciOneS en la caja negra]

1. Podran participar autores i autors que en el moment de presentar el text tinguen menys o 35 anys.

2. Cada autora i autor podrà presentar només un text. Els textos en valencià seran per a la Modalitat A i els textos en castellà seran per a la modalitat B; el text haurà de reunir els següents requisits:                            

a) Ser original, inèdit, no estrenat i que no haja sigut premiat en qualsevol altre concurs en el moment de la decisió del jurat.

b) El text a presentar tindrà un màxim de 30 pàgines. Els textos dramàtics hauran de ser presentats en format PDF, ajustats a una grandària de 

fulla A4 vertical amb marges esquerra, dreta, superior i inferior de 2 cm, i redactats en Arial 12p, amb espai entre línies de 1,5. Les pàgines han 

d’estar numerades.

3. Els textos es presentaran mitjançant el sistema de plica. Els autors i autores presentaran dos arxius a través d’aquest formulari.

a) En primer lloc l’arxiu de la plica que haurà de contindre la següent informació: títol de l’obra, pseudònim amb el qual es presenta, breu 

currículum de l’autoria encapçalat per nom i cognoms, edat, adreça i telèfon, i també una fotocòpia del DNI. Aquest arxiu haurà de portar com 

a nom “plica” seguit del títol de l’obra (p. ex. PLICA_BODASDESANGRE.pdf)

b) En segon lloc un arxiu amb el text dramàtic. En la portada figurarà el títol del text i el pseudònim sense signatura ni cap indicació d’autoria. 

Aquest arxiu haurà de portar com a nom el títol de l’obra (p. ex. BODASDESANGRE.pdf)          

4. El termini de presentació dels textos finalitzarà el 30 d’abril de 2022.

5. Es premiaran dos textos, un en cada modalitat. Cadascun dels premiats rebrà un premi de 1.500 euros.

            · MODALITAT A. Textos escrits en valencià. L’autora o autor haurà de ser resident a la Comunitat Valenciana. 

            · MODALITAT B. Textos escrits en castellà. 

6. La revista de teatre Red escénica es compromet a publicar els textos premiats en 2022, en els seus números 16 i 17 impresos i en la seua versió online.

7. El jurat estarà format per professionals de teatre i experts de reconegut prestigi.

8. La decisió del jurat es farà pública al juny de 2022 per mitjà de les xarxes socials dels dos centres coorganitzadors i en roda de premsa. 

ORGANITZADORS                                                       

Leave a comment

Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia web.
explorar
llisca