Skip links

Projecte Inestable i Rambleta presenten la tercera edició del certamen ACoTaciOneS en la caja negra

Share

En aquesta III edició compten amb la col·laboració de l´Escalante Centre D´Arts Escèniques i Teatres de la Diputació. El certamen aposta per l´escriptura i el talent jove dels creadors/es menors de 35 anys, amb dues modalitats: una per a textos en valencià i altra per a obres en castellà. La convocatòria queda oberta a partir de hui i el termini de presentació finalitzarà el 31 de març.

València, 16 de febrer de 2023. Des de la revista Red Escénica i amb el suport de dos projectes culturals de València, com són Projecte Inestable i La Rambleta, torna el certamen de textos teatrals ‘ACoTaciOneS en la caja negra’ amb la seua tercera edició, enguany comptant amb la col·laboració de l’Escalante Centre D’Arts Escèniques y Teatres de la Diputació.

El concurs, que va nàixer amb veu pròpia l’any 2000 i a l’alè del millor moment d’una facultat de Filologia de la Universitat de València bolcada amb les arts escèniques, torna després de la decisió que van prendre Projecte Inestable i La Rambleta l’any passat d’oferir-li una segona etapa a aquest certamen dedicat a la dramatúrgia jove i continuar així apostant per l’escriptura, el talent i la dramatúrgia.

A partir d’aquests estímuls i de l’amor per l’escriptura dramàtica, es presenta el certamen ‘ACoTaciOneS en la caja negra’ en la seua III edició, recollint de les bases originals la idea dels textos breus (màxim 30 pàgines) i l’edat de l’autoria (podran participar autores i autors que en el moment de presentar el text tinguen menys de o 35 anys). També es continuarà apostant, com ja es va incorporar en l’edició de 2022, per la llengua valenciana i l’autoria iberoamericana.

En aquest sentit, el certamen s’obri a tot l’àmbit de parla hispana (Espanya i Llatinoamèrica) en la modalitat B i a textos escrits en valencià per residents en la Comunitat Valenciana en la Modalitat A. Es premiaran dos textos (un en cada modalitat), i cadascun dels premiats/des rebrà un total 1.500 euros.  Podran atorgar-se accèssits amb possibilitat de publicar-se els textos. El jurat estarà compost per experts de reconegut prestigi i professionals de les arts escèniques.

El termini de presentació dels textos finalitzarà el 31 de març. La decisió del jurat es farà pública en la primera setmana de juny. I la revista Red Escénica es compromet a publicar els textos premiats en 2023, en els seus números 18 i 19 impresos, així com en la seua versió en línia. El premi (en les dues modalitats) pot quedar desert si el jurat considera que no hi ha suficients textos o aquests no tenen la qualitat suficient.

Els autors i autores poden presentar els seus arxius a través d’aquest formulari. Es poden consultar les bases completes ací

————————————————————————–

Projecte Inestable y Rambleta presentan la tercera edición del certamen de escritura dramática ‘ACoTaciOneS en la caja negra’

●     En esta III edición cuentan con la colaboración del Escalante Centre D’Arts Escèniques y Teatres de la Diputació.

●      El certamen apuesta por la escritura y el talento joven de los creadores/as menores de 35 años, con dos modalidades: una para textos en valenciano y otra para obras en castellano.

●     La convocatoria queda abierta a partir de hoy y el plazo de presentación  finalizará el 31 de marzo.

Desde la revista Red Escénica y con el apoyo de dos proyectos culturales de Valencia como son Projecte Inestable y La Rambleta, vuelve el certamen de textos teatrales ‘ACoTaciOneS en la caja negra’ con su tercera edición, esta vez contando con la colaboración del Escalante Centre D’Arts Escèniques y Teatres de la Diputació.

El concurso, que nació con voz propia y al aliento del mejor momento de una facultad de Filología de la Universitat de València volcada con las artes escénicas, regresa tras la decisión que tomaron Projecte Inestable y La Rambleta el año pasado de ofrecerle una segunda etapa a este concurso dedicado a la dramaturgia joven y continuar así apostando por la escritura, el talento y la dramaturgia.

A partir de estos estímulos y del amor por la escritura dramática, se presenta el certamen ‘ACoTaciOneS en la caja negra’ en su III edición, recogiendo de las bases originales la idea de los textos breves (máximo 30 páginas) y la edad de la autoría (podrán participar autoras y autores que en el momento de presentar el texto tengan menos de o 35 años). También se seguirá apostando, como ya se incorporó en la edición de 2022, por la autoría iberoamericana y la lengua valenciana.

Por ello, se abre a todo el ámbito de habla hispana (España y Latinoamérica) en la modalidad B y a textos escritos en valenciano por residentes en la Comunitat Valenciana en la Modalidad A. Se premiarán dos textos (uno en cada modalidad), y cada uno de los premiados/as recibirá un total 1.500 euros. Podrán otorgarse accésits con posibilidad de publicarse los textos. El jurado estará compuesto por expertos de reconocido prestigio y profesionales de las artes escénicas.

El plazo de presentación de los textos finalizará el 31 de marzo. El fallo del jurado se hará público en la primera semana de junio. Y la revista Red escénica se compromete a publicar los textos premiados en 2023, en sus números 18 y 19 impresos y en su versión en línea. El premio (en ambas modalidades) puede quedar desierto si el jurado considera  que no hay suficientes textos que han participado o no tienen calidad suficiente.

Los autores y autoras pueden presentar sus archivos a través de este formulario. Se pueden consultar las bases completas aquí.

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.
explorar
llisca