Skip links

Inestable i BenAmil busquen projectes de dansa i circ de fora de la Comunitat Valenciana per al seu programa de residències (2+2)²

Share

(2+2)² és un projecte de residències de creació dirigit a creadors i creadores de fora de la Comunitat Valenciana, tant nacionals com internacionals, els quals tindran suport econòmic i temps de treball en un espai rural. Les propostes seleccionades tindran l’oportunitat de mostrar part del seu procés en els Cicles Migrats de dansa i circ.

*Noticia en castellano abajo

Inestable i BenAmil busquen projectes de dansa i circ de fora de la Comunitat Valenciana, tant nacionals com internacionals, per a la IV Convocatòria del seu projecte de residències (2 2)² .

L’objectiu d’aquest projecte és donar suport en el desenvolupament de propostes escèniques de dansa i circ, oferint a creadors i creadores una sèrie de recursos: un espai de treball en plena naturalesa, en BenAmil, caseriu situat en la localitat valenciana d’Enguera; un espai per a mostrar un fragment breu d’aquest treball, formant part del Cicle Migrats organitzat per Inestable en la ciutat de València, i suport econòmic. 

DESTINATARIS

Aquesta convocatòria està dirigida a creadores o companyies de dansa i circ nacionals i internacionals, de fora de la Comunitat Valenciana, i que compten amb un projecte en procés de creació.

Aquesta proposta ha de comptar amb un equip de màxim 3 persones durant la residència. A més, en el cas de la modalitat circ, no ha de trobar-se en una etapa inicial de creació per a poder dur a terme una mostra d’un fragment del work in progress (15-20 min) dins de la programació del Cicle Migrats.

SOL·LICITUD

La convocatòria estarà oberta fins el 31 de març de 2024 (inclós). No s’acceptaran sol·licituds més tard d’aquesta data límit. Les sol·licitants hauran de completar el següent formulari en línia, on hauran d’adjuntar un dossier de la proposta artística (màx. 3 pàgines), amb la descripció del projecte, la fase en la qual es troba i la rellevància d’aquesta residència per al seu desenvolupament; així com un breu currículum de l’equip participant (màx. 2 pàgines). Durant les dues primeres setmanes d’abril es comunicaran els resultats per correu electrònic. A més, el nom de les propostes seleccionades es publicarà tant en la web de Espai Inestable com de BenAmil, i s’anunciarà per xarxes socials.
Consulta totes les BASES ací.

Inestable y BenAmil buscan proyectos de danza y circo de fuera de la Comunidad Valenciana para su programa de residencias (2 2)²

Inestable y BenAmil buscan proyectos de danza y circo de fuera de la Comunidad Valenciana, tanto nacionales como internacionales, para la IV Convocatoria de su programa de residencias  (2 2)².

El objetivo de este proyecto es dar apoyo en el desarrollo de propuestas escénicas de danza y circo, ofreciendo a creadores/as unos recursos para ello: un espacio de trabajo en plena naturaleza, en BenAmil, caserío situado en la localidad valenciana de Enguera; un espacio para mostrar un fragmento breve de ese trabajo, formando parte del Ciclo Migrats (danza y circo) organizado por Espai Inestable en la ciudad de València, y apoyo económico.

DESTINATARIOS 

Esta convocatoria está dirigida a creadoras o compañías de danza y circo nacionales e internacionales, de fuera de la Comunidad Valenciana, y que cuenten con un proyecto en proceso de creación.

Esta propuesta tiene que contar con un equipo de máximo 3 personas durante la residencia. Además, en el caso de la modalidad circo, no debe encontrarse en una etapa inicial de creación para poder llevar a cabo una muestra de un fragmento del work in progress (15-20 min) dentro de la programación del Cicle Migrats.

SOLICITUD

La convocatoria estará abierta hasta el 31 de marzo de 2024 (incluido). No se aceptarán solicitudes más tarde de esta fecha límite. Las solicitantes tendrán que completar el siguiente formulario online, donde deberán adjuntar un dossier de la propuesta artística (máx. 3 páginas), con la descripción del proyecto, la fase en la que se encuentra y la relevancia de esta residencia para su desarrollo; así como un breve currículum del equipo participante (máx. 2 páginas). Durante las dos primeras semanas de abril se comunicarán los resultados por correo electrónico. Además, el nombre de las propuestas seleccionadas se publicará tanto en la web de Espai Inestable como de BenAmil, y se anunciará por redes sociales.

Consulta todas las bases aquí.

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.
explorar
llisca